Popularny amerykański autor powieści kryminalnych (między innymi „Kara śmierci”, „Dwunastu apostołów”, „Jej honor”). Przez dwanaście lat pracował jako obrońca sądowy w Detroit, następnie swe doświadczenia wykorzystał w pracy pisarskiej. Kryminały Williama J. Coughlina są nietypowe, bo pisane z punktu widzenia obrońcy, co stanowi rzadkość w tym gatunku. Żona, Ruth, jest również pisarką, a jednocześnie krytykiem literackim.