Biolog, krajoznawca, od 1957 roku przewodnik turystyczny. Po uzyskaniu dyplomu magistra biologii na U. A. M. w Poznaniu pracował zawodowo w Akademii Medycznej, Ogrodzie Zoologicznym, Państwowym Wydawnictwie Naukowym, Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie. Był również wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego PTTK, asystentem w Zakładzie Ekologii Człowieka AWF w Poznaniu, a od 1964 roku jest emerytem. Współzałożyciel Klubu Kolekcjonerów Kaktusów i Wielkopolskiego Klubu Hobbystów. Uczestnik wielu wystaw i pokazów kolekcjonerskich w Poznaniu, Wrocławiu, Starej Morawie, Gnieźnie, Kościanie, Śremie, Stęszewie, Opalenicy, Komornikach. Prezentował kolekcje starych pocztówek, secesyjnych obrazków świętych, serwetek kawiarnianych, opakowań od cukrów, przewodników turystycznych. Największą pasją jego życia jest tworzenie zbioru wszystko o pingwinach.

Występował w wielu audycjach telewizyj­nych i radiowych. Pocztówki z jego kolekcji często wykorzystywano w prasie, telewizji oraz w wydawnictwach książkowych. Stefan Anioła jest autorem ponad dziewięćdziesięciu publikacji o tematyce przyrodniczej, krajoznawczej i kolekcjonerskiej.

Za działalność społeczną między innymi w PTTK, Lidze i Straży Ochrony Przyro­dy, Towarzystwie Miłośników Miasta Poznania został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i regionalnymi. Jest Zasłużo­nym Działaczem Kultury i Zasłużonym Działaczem Turystyki. Kultywuje zwyczaje i tradycje regionalne, szczególnie świąteczne i gwarowe.

Żonaty, ma dwóch synów. Jacek jest adiunktem na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu a młodszy Marek lekarzem w Wałbrzychu.