Moją pasją są polscy autorzy. Ci piszący dzisiaj i Ci, których nazywamy klasykami. Nie mam wątpliwości, że dla literatury niezwykle ważna jest ciągłość i przeraża mnie fakt, że jesteśmy krajem o największym w Europie wskaźniku przekładów.

Polscy autorzy są równie zdolni jak angielscy, niemieccy, hiszpańscy czy… można by tak wymieniać w nieskończoność. Kiedy zdarza mi się odwiedzić jakiś kraj, zawsze zachodzę do księgarni i z podziwem oglądam szeroki wybór autorów danego języka. Mamy do odrobienia poważną lekcję, musimy nauczyć się szanować naszych autorów, cenić ich za to, że opisują nasze sprawy, nasz kraj, nasze realia. Kiedy tak się stanie, zajmą należne im miejsce w księgarniach.


Wydawnictwo MG proponuje Państwu książki autorów polskich, od klasyków po debiuty, które zresztą często okazują się drogą do profesjonalnego pisarstwa.

Bazę literatury każdego kraju stanowią jej klasycy. Wśród naszych autorów są między innymi:
Józef Ignacy Kraszewski, Maria Rodziewiczówna, Wacław Gąsiorowski. To z ich książek możemy czerpać wiedzę o polskiej historii, tradycjach, obyczajach. 

Drugą grupę stanowią pisarze tworzący w XX wieku: Leopold Tyrmand, Marian Brandys. Trzecią zaś autorzy tworzący współcześnie. Sławiący swe małe ojczyzny, jak Katarzyna Enerlich pisząca
o ukochanych Mazurach. Sięgający w głąb historii jak Jarosław Klonowski. Przenoszący nas
w czasie i przestrzeni, jak Magdalena Starzycka, czy też w głąb naszej psychiki jak Joanna M. Chmielewska.

Staramy się proponować Państwu książki niosące pozytywne emocje, chcemy by ich lektura przywoływała na twarze uśmiech, pomagała pozbierać się w ciężkiej sytuacji, służyła radą w kłopotach. 

Czytanie jest radością. Chcemy się nią z Państwem dzielić.

                                               

Dorota Malinowska-Grupińska