BIOGRAM

 

Jarosław Klejnocki, ur. 1963 Warszawa, zamieszkały: Zalesie Górne k/W-wy

Wykształcenie:

Mgr – Polonistyka, Uniwersytet Warszawski, 1988

Dr – Polonistyka, Uniwersytet Warszawski, 2001

 

Zatrudnienie:

1988 – 1995 – XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w W-wie (nauczyciel j. polskiego, wicedyrektor 1992 – 1994)

1990 – 1991 Kuratorium Oświaty w W-wie (wizytator szkół średnich)

1991 – 1992 Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (nauczyciel – konsultant)

1992 – 2007– Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (asystent, adiunkt, od października 2005 do października 2007 kierownik Zakładu Edukacji Literackiej w Instytucie Literatury Polskiej)

od 1995 – 42 Autorskie LO Niepubliczne w W-wie (nauczyciel j. polskiego)

od 2007 – Instytut Polonistyki Stosowanej UW (od października 2007 do

października 2008 p.o. zastępcy dyrektora instytutu)

 

Stypendia:

1992 – stypendysta rządu USA (wyjazd studialny do USA – struktura systemu edukacji, programy nauczania etc.)

1997 – 1999 – stypendium Research Support Scheme dla naukowców z Europy Środkowo – Wschodniej (Uniwersytet Środkowo-Europejski, Praha, Czechy)

2004 – stypendium naukowe JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

2005 – stypendium naukowe JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

2005 – stypendium twórcze Ministra Kultury (półroczne)

2007 –  stypendium naukowe JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

2007 – stypendium twórcze Ministra Kultury (półroczne)

2007 – stypendium twórcze Baltic Centre for Writers and Translators (Visby, Szwecja; lipiec 2007)

 

Nagrody, wyróżnienia:

nagroda Dyrektora XVII L.O. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego za wyróżniające wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej i pełny osobistego zaangażowania oraz inwencji udział w życiu szkoły – 1990 r.

I nagroda w konkursie “Tygodnika Solidarność” na recenzję prasową – 1991 r.

nagroda warszawskiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej – 1993 r.

dyplom “Życia Warszawy” dla nauczyciela laureatki I nagrody w XX ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace maturalne z języka polskiego – 1993 r.

nagroda warszawskiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej – 1995 r.

dyplom “Życia Warszawy” dla nauczyciela laureatek XXII ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace maturalne z języka polskiego – 1995

wyróżnienie Polskiej Akademii Umiejętności (współautorstwo podręcznika “Język polski. Słowa i teksty. Klasy I – III” dla szkół ponadgimnazjalnych) – czerwiec 2007 r.

 

Książki:

1.Poezja

“Oswajanie” – Towarzystwo “Ogród Ksiąg”, Warszawa 1993

“Miasto otwarte” – Wydawnictwo “LNB”, Warszawa 1995

“Okruchy” – Biblioteka “Studium” Wydawnictwo “Zielona Sowa”, Kraków 1997

“W drodze do Delft­ – Biblioteka “Kwartalnika Artystycznego” Wydawnictwo OPEN, Warszawa 1998

“Krótka historia przeistoczeń. Epigramaty” – Wydawnictwo Czarne, Czarne 1999

“Mr Hyde” – Wydawnictwo Ruta, Wałbrzych 1999

“Reporterzy, fotograficy, zawiedzeni kochankowie” – Biblioteka “Studium” Wydawnictwo “Zielona Sowa”, Kraków 2002

“Skarby dni ostatecznych” – Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005

2.Proza

a/ powieści

“Jak nie zostałem menelem. Próba biografii antyintelektualnej” – Prószyński i S-ka, Warszawa 2002

“Przylądek pozerów. Powieść antykryminalna” – Prószyński i S-ka, Warszawa 2005

“Południk 21” – Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008

b/ opowiadania

“Proste zlecenie” /w:/ “Opowiadania letnie a nawet gorące”, red. J.Koźbiel, Prószyński i S-ka, Warszawa 2006

“Złamane serce” /w:/ “Opowiadania szkolne”, red. J.Koźbiel, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007

“Papierowi ludzie” /w:/ “Opowiadania pełne pasji”, red. U.Przasnyk, Wydawnictwo MG, Warszawa 2008

 

3. Eseje

“Zagłada ogrodu” – Lampa i Iskra Boża, Warszawa 1996

“Piołun i inne eseje chodnikowe” – Lampa i Iskra Boża, Warszawa 1999

 

4. Antologie

“Brulion i niezależni. Cz. II antologii “Po Wojaczku”, Fundacja Polonia, Warszawa 1992 (wybór, redakcja, słowo wstępne)

“Macie swoich poetów” – Lampa i Iskra Boża, Warszawa 1996, wyd. II poprawione i uzupełnione 1997 (z Pawłem Dunin – Wąsowiczem i Krzysztofem Vargą)

 

5. Redakcja

Bolesław Miciński, Jerzy Stempowski “Listy” – Wydawnictwo LNB, Warszawa 1995 (z Andrzejem St. Kowalczykiem, Anną Micińską)

Jakub Deml, “Zapomniane światło” – Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2000 (z Filipem Modrzejewskim)

 

6. Książki krytycznoliterackie i badawcze

“Chwilowe zawieszenie broni” – Wydawnictwo Sic!, Warszawa 1996 (wraz z Jerzym Sosnowskim)

“Adam Zagajewski” – w j. niemieckim, Willa Decjusza, Kraków 2000

“Bronisław Maj” – w j. niemieckim, Willa Decjusza, Kraków 2000

“Bez utopii? Rzecz o poezji Adama Zagajewskiego” – Wydawnictwo “Ruta”, Wałbrzych 2002

“Literatura w czasach zarazy. Szkice i polemiki” – Prószyński i S-ka, Warszawa 2006

 

7. Podręczniki

“Słowa i teksty” – podręczniki do języka polskiego dla klas I-III liceum (wraz z Barbarą Łazińską oraz Dorotą Zdunkiewicz – Jedynak), Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa 2002 – 2006 (kolejne wydania)

“Słowa i teksty. Przewodnik metodyczny i scenariusze lekcji” – dla  klas I – II Liceum (redakcja), Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa 2002 – 2003 – 2006

 

Publikacje prasowe:

ok. 300 recenzji i omówień na łamach prasy polskiej – m.in. “Tygodnika Powszechnego”, “Polityki”, “Gazety Wyborczej”, “Nowego Państwa”, “Rzeczpospolitej”, “Studium”, “Kwartalnika Artystycznego”, “Borussii”, “Res Publiki Nowej”, “Latarnika” (pismo internetowe), “Newsweeka”, “Dziennika”, “Lampy” i in.

ok. 50 felietonów na temat poezji w “Gazecie o Książkach” (miesięczny dodatek do Magazynu “Gazety Wyborczej”)

ok. 150 szkiców, artykułów oraz prac krytycznoliterackich dla periodyków krajowych i zagranicznych – m.in. “Chicago Review” (USA), “Die Horen (Niemcy), “Dagens Nyheter” (Szwecja), “Letrre Internationale” (wydanie węgierskie), “Kafka” (Niemcy/Czechy/Słowacja), “Polityki”, “Gazety Wyborczej”, “Dziennika”, “Tygodnika Powszechnego”, “Opcji”, “Kresów”, “Miesięcznika Literackiego”, “Przeglądu Humanistycznego”, “Lampy”, “Studium” i in.

 

Tłumaczenia:

wiersze tłumaczone na: angielski, niemiecki, szwedzki, słoweński, węgierski, bułgarski

artykuły krytycznoliterackie w fachowej prasie kulturalnej: szwedzkiej, amerykańskiej, niemieckiej, węgierskiej, rosyjskiej