prof. UAM dr hab., literaturoznawca i teatrolog, od 2003 jest kierownikiem Pracowni Literatury i Sztuk Popularnych w Instytucie Filologii Polskiej poznańskiego uniwersytetu. Zajmuje się źródłami i tradycją współczesnej kultury popularnej oraz metodologią badań tych zjawisk. Opublikowała m.in. książki o poetkach Halinie Poświatowskiej, Zuzannie Ginczance i Agnieszce Osieckiej, dwie książki poświęcone sztuce kabaretu. Przygotowuje obszerną publikację Maski i maskarady kobiecości w polskiej piosence popularnej dwudziestego wieku.