Anna Dudek
Anna J.Dudek. Dziennikarka działu zagranicznego „Polska The Times”. Z pochodzenia lublinianka, z zamieszkania warszawianka, z urody i przekonania rzymianka.